blog img

Konvertering från diesel till gas på en torkanläggning för sand. Ocad´s uppdrag var att gjuta fundamenten under tanken, markarbeten, kabeldragning samt inkoppling av förångarstation.

Arbetet utfördes i samarbete med Örebro Gasteknik, Flogas & Hanvedens mark & entreprenad.