blog img

Nollställning av tomtmark i samband med övertagande av markskötsel. Alla ytor klipptes, rensades och gräsmattan jämnades ut. 

Då tomten var full av gamla stubbar så fräste vi bort dessa för att enklare kunna klippa gräsytorna.