blog img

Mindre saneringsarbete efter ett hydraulolje läckage.

Arbetet utfördes tillsammans med Södertörns Vaccum