Hållbart året om.

Att hela tiden sträva efter att förbättra vår verksamhet genom kvalitetssäkring och samtidigt minimera vår miljöpåverkan är självklart för oss. Vi har ett ansvar och vi arbetar för att nå en hållbar utveckling både i och utanför företaget.

Det betyder också att vi strävar efter att underlätta för dig som kund att göra ett bra miljöval.

Vi uppfyller våra mål genom

 • 1. Utbildning

  Genom utbildning öka medarbetarnas kompetens och engagemang.

 • 2. Leverantörer

  Våra val av leverantörer styrs till stor del av deras miljömedvetenhet.

 • 3. Verksamheten

  Att välja de mest miljöanpassade och återvinningsbara alternativen.

 • 4. Lagar

  Följa tillämplig lagstiftning och övriga miljökrav.

 • 5. Källsortering

  Allt avfall i vår verksamhet källsorteras.

Kundnöjdhet i fokus

Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete. Vår målsättning är att ständigt bli bättre genom kompetensutveckling och uppföljning av vårt arbete. Det påverkar även valet av våra leverantörer där vi strävar efter ett samspel mellan miljö, kvalitet och pris.

För oss är kundnöjdhet helt avgörande. Vårt arbete med kvalitetssäkring hjälper oss att hålla god kvalitet, både internt och externt.

Vårt kvalitetsarbete sträcker sig genom hela organisationen. Allt från företagets produktion, kundkontakt och dokumentering.