Kostnadseffektiv drift- och underhåll

I en ständigt utmanande miljö så söker företag ofta lösningar som är kostnadseffektiva och som minimerar driftstopp i produktionen. För att klara av detta så krävs mer än bara verktyg, processer och system. Det krävs rätt partner.

Ocad har erfarenhet och ett brett kontaktnät nationellt som internationellt för att leverera snabba lösningar vid ett produktionsstopp. Vi arbetar nära våra partners och står beredda att lösa alla tänkbara situationer.

För att behålla vårt goda rykte så arbetar vi hårt med att ha en företagskultur som skapar värden, ömsesidig respekt och säkerhet. Minst lika viktigt är vår ”ingenting är omöjligt” mentalitet. Den tar oss lite längre och skapar återköp hos våra kunder. Den hjälper oss att vara det första valet.

Några av våra tjänster

 • 1. Förebyggande & avhjälpande underhåll.

  Förebyggande underhåll är viktigt och medför bättre driftsäkerhet och minimerar stopp i produktionsleden.

 • 2. Ombyggnad & reparationer av maskiner, stålkonstruktioner.

  Vi står även som totalentreprenad.

 • 3. Elarbeten

  Vi hjälper till med elinstallationer, statuskontroller, uppmärkning & dokumentation av elanläggningar.

 • 4. Teknisk förvaltning.

  Vi utför kontrollronderingar, driftövervakning, systematiskt brandskydd samt övrig förvaltning av fastigheter.