Ocad AB´s syfte är att genom delaktighet, långsiktighet och flexibilitet skapa trygghet och ökad lönsamhet för våra kunder.

Ocad AB kommer att vara ett företag med stark tillväxt genom att vara kända för att vara delaktiga, skapa en trygghet och ökad lönsamhet för våra kunder. Vi är en attraktiv arbetsplats där människor utvecklas, har roligt och är en avgörande del i företaget.

Trovärdighet
Du kan lita på oss. Vi tar bara på oss det vi kan leverera och så ger vi lite till.

Stolthet
Vi känner stoltethet över vårt arbete och sättet som vi utför det på.

Ärlighet
Vi är förankrade i allt vi förmedlar. Vi håller kvalitet före kvantitet och ser alltid våra kundsamarbeten på lång sikt där relationen går före kortsiktig vinst.

Vi ger service i världsklass!

Det vi menar med service i världsklass kan man bara leva upp till genom ett engagerat och nära samarbete med våra kunder där kunden alltid får lite mer än vad den förväntar sig.

Varumärkeslöftet är ingeting vi i första hand kommunicerar utan någonting som vi uppfyller. Det inkluderar både den dagliga servicen och kundkontakten.

Det handlar också om att vårda den långsiktiga relationen genom att alltid fatta beslut som är bäst för kunden även om det inte är bäst för oss själva på kort sikt. Det bygger långa och lojala kundrelationer.

2
save-environment

För oss står kundnöjdhet och miljö i fokus.

För oss är kundnöjdhet helt avgörande. Vårt arbete med kvalitetssäkring hjälper oss att hålla god kvalitet, både externt och internt. Vårt kvalitetsarbete sträcker sig igenom hela organisationen. Allt från företagets produktion, kundkontakt och dokumentering.

Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete och strävar hela tiden efter att minimera vår miljöpåverkan. Vi har ett ansvar och vi arbetar för att nå en hållbar utveckling både i och utanför företaget. Det betyder också att vi underlättar för dig som kund att göra ett bra miljöval.