Fastighetsförvaltning

Fastighetsskötsel

Vi utför löpande tillsyn och sköter om din boendemiljö.
Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Förbättringsarbete och minskade driftkostnader lägger grunden för en bra värdeutveckling.
Energioptimering

Energioptimering

Energioptimering är ett sätt att förbättra fastighetens energianvändning och minska dess driftkostnader.
Utemiljö, markskötsel

Utemiljö

Att sköta om en boendemiljö handlar om att få människor att trivas.
snöröjning stockholm markskötsel förvaltning boendemiljö

Vinterunderhåll

När snön faller så står vi redo. Vi utför snöröjning dygnet runt.

Bygg och renovering

Vi utför alla typer av ombyggnationer, anpassningar och renoveringar.