Bra för miljön och plånboken

Energioptimering är ett sätt att förbättra fastighetens energianvändning och minska dess driftkostnader.

Genom att analysera den nuvarande energianvändningen så kan man i de allra flesta fall minska energiförbrukningen och driftkostnaderna i en fastighet och samtidigt bidra till ett bättre klimat.

Här är några exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Genomgång och optimering av värmesystem.
  • Genomgång och optimering av ventilation.
  • Genomgång och optimering av belysning.
  • Löpande tillsyn.
  • Identifiering av energitjuvar.
  • förebyggande underhåll.

Genomgång av fastighetens tekniska installationer

Efter en noggrann genomgång av fastighetens energianvändning så kan våra tekniker föreslå olika åtgärder.

För att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet finns det flera åtgärder som kan vidtas. Vissa av dem är enkla och snabba och kan utföras omgående, som att justera temperaturen, kontrollera ventilationen eller kalibrera de automatiska driftsystemen. Andra åtgärder kan kräva mer planering och investeringar, som att byta ut eller uppgradera värme- eller kylsystem, ventilation eller belysning. Vi kan hjälpa er att utforma en handlingsplan som passar era behov och mål. Vi kan också erbjuda ett överordnat system som ger er full kontroll och överblick över er energianvändning.