Vi får människor att trivas

Att sköta om en boendemiljö handlar om att få människor att trivas.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hålla dina utemiljöer välskötta och attraktiva året om. Våra medarbetare här lång erfarenhet av att sköta om bostadsområden, parker, innergårdar och industritomter.

Utemiljö, markskötsel

Sommar & vinter

Vi tar hand om dina utemiljöer året runt.

Vi vet att en välskött utemiljö ökar värdet och anseendet på din fastighet och får besökare och boende att trivas. Att regelbundet utföra tillsyn där papperskorgar töms och skräp som plast och glas plockas upp från marken är grunden för att skapa en attraktiv men framför allt säker utemiljö. Att ha fina planteringar och nyklippta gräsmattor hjälper också till.
Här är några av de tjänster som vi erbjuder:

  • Städning och tillsyn
  • Gräsklippning
  • Skötsel av planteringar
  • Nyplanteringar
  • Trädfällning
  • Beskärning
  • Lövupptagning
  • Rensning av dagvattenbrunnar