Professionellt vinterunderhåll

Vi anpassar vårt arbete efter kundens behov och önskemål.

Vinterunderhåll är ett viktigt ansvarsområde för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det handlar om att förebygga skador och olyckor som kan uppstå på grund av snö och is.

snöröjning stockholm markskötsel förvaltning boendemiljö

Vi har lång erfarenhet och modern utrustning för att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt. Vi kan anlitas för både löpande underhåll under hela vintersäsongen och för enstaka uppdrag vid behov. Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt förslag på vinterunderhåll för din fastighet.

Här är några exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Maskinplogning & sandning
  • Handskottning
  • Sandupptagning
  • Transport av snö
  • Takskottning & istappar
  • Påfyllning av sandlådor