För ökad värdeutveckling och en bättre driftekonomi

Som fastighetsägare så är det mycket att hålla reda på. Vi tillhandahåller ett brett utbud av olika tjänster.
  • Systematiskt brandskyddsarbete.
  • Underhållsplaner.
  • Upphandlingar.
  • Myndighetsbesiktningar.
  • Tekniska installationer.
  • Driftövervakning.
  • Fastighetsbesiktningar.
  • Brandsäkerhet.

Förbättringsarbete är en investering!

Förbättringsarbete och minskade driftkostnader lägger grunden för en bra värdeutveckling.

Teknisk förvaltning bidrar till att skapa en god inomhusmiljö för de som bor eller arbetar i fastigheten, samt att förebygga fel och skador som kan leda till kostsamma reparationer. Det är viktigt att följa lagar och regler som gäller för fastighetens säkerhet och miljöpåverkan.

Det är också viktigt att dokumentera och rapportera det arbete som utförs, samt att ha en utarbetad underhållsplan och budgetera för framtida underhållsbehov.

Genom en samlad överblick över flera fastigheter så ger det oss möjligheten till att samordna projekt och på så sätt spara pengar åt våra kunder. Att regelbundet genomföra tillsyner, skötsel och underhåll skapar trivsel, en ökad säkerhet och en god ordning.

En tid med många förändringar

Att bygga långa och lojala kundrelationer är viktigt för oss.

I en ständigt utmanande tid så är det viktigt med kostnadseffektiva och innovativa lösningar. Vi vet att våra kunder är vår främsta tillgång och vi strävar efter att överträffa förväntningarna som våra kunder har.

Vi ser alla uppdrag som viktiga, stora som små och vi arbetar alltid med focus på en lång relation. Vårt främsta mål är att skapa en så bekymmersfri vardag som möjligt för dig som fastighetsägare.